देशपांडे लक्ष्मिकांत विजयराव

मंडळ अधिकारी

सध्याची पदस्थापना

Circle officer

इमेल आयडी

deshpandelv1969@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  16/07/1969
 • शैक्षणिक अहर्ता
  B.A.
 • मूळ जिल्हा
  यवतमाळ
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  अमरावती
 • जिल्हा
  यवतमाळ
 • तालुका
  कळंब
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  16/06/1994
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  16/06/1994