बागल सतीश पंढरीनाथ

उप जिल्हाधिकारी

सध्याची पदस्थापना

इमेल आयडी

satishbagal74@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  24/11/1974
 • शैक्षणिक अहर्ता
 • मूळ जिल्हा
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  कोंकण
 • जिल्हा
  रायगड
 • तालुका
  अलिबाग
 • सेवा प्रवेश दिनांक
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक