बडेरे नरेंद्र राजेंद्र

महसूल कर्मचारी

सध्याची पदस्थापना

TALATHI

इमेल आयडी

nrbadere@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  06/12/1980
 • शैक्षणिक अहर्ता
  BA.II
 • मूळ जिल्हा
  अकोला
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  अमरावती
 • जिल्हा
  अकोला
 • तालुका
  पातुर
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  16/01/2001
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  16/01/2001