वाजगे किरण मोरेश्वरराव

महसूल कर्मचारी

सध्याची पदस्थापना

j.k

इमेल आयडी

kiran_wajge@rediffmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  29/03/1980
 • शैक्षणिक अहर्ता
  m.a.
 • मूळ जिल्हा
  नागपूर
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  नागपूर
 • जिल्हा
  भंडारा
 • तालुका
  भंडारा
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  12/12/2012
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  29/12/2012