बेलवेकर अजित तुकाराम

महसूल कर्मचारी

सध्याची पदस्थापना

talathi

इमेल आयडी

ajeetb3022@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  05/05/1980
 • शैक्षणिक अहर्ता
  b.a
 • मूळ जिल्हा
  कोल्हापूर
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  पुणे
 • जिल्हा
  कोल्हापूर
 • तालुका
  भुदरगड
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  01/02/2000
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  01/02/2000