चाटे अनंत चत्रभुज

लिपिक

सध्याची पदस्थापना

लिपिक तहसील कार्यालय, अंबड

इमेल आयडी

acchate@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  13/03/1990
 • शैक्षणिक अहर्ता
  B.A
 • मूळ जिल्हा
  जालना
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  औरंगाबाद
 • जिल्हा
  जालना
 • तालुका
  अंबड
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  18/06/2012
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  18/06/2012