अर्चना आनंद खंडागळे

नायब तहसीलदार

सध्याची पदस्थापना

naib tahsildar election

इमेल आयडी

sukhandagale@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  06/08/1969
 • शैक्षणिक अहर्ता
 • मूळ जिल्हा
  ठाणे
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  कोंकण
 • जिल्हा
  ठाणे
 • तालुका
  पालघर
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  09/12/1978
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  22/08/2008