अविनाश कोष्टी

तहसीलदार

सध्याची पदस्थापना

इमेल आयडी

avinashkoshti@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  23/06/1976
 • शैक्षणिक अहर्ता
 • मूळ जिल्हा
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  कोंकण
 • जिल्हा
  रायगड
 • तालुका
  पनवेल
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  16/08/2004
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  10/05/2013