दुतोंडे भारत दत्तू

महसूल कर्मचारी

सध्याची पदस्थापना

TALATHI KHULTABAD

इमेल आयडी

rutuja.dutonde@rediffmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  07/08/1984
 • शैक्षणिक अहर्ता
  B.A
 • मूळ जिल्हा
  औरंगाबाद
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  औरंगाबाद
 • जिल्हा
  औरंगाबाद
 • तालुका
  खुलताबाद
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  03/03/2008
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  03/03/2008