कदम अमित प्रतापराव

महसूल कर्मचारी

सध्याची पदस्थापना

Shirastedar

इमेल आयडी

amitkadamak@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  30/11/1999
 • शैक्षणिक अहर्ता
  MBA
 • मूळ जिल्हा
  सांगली
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  पुणे
 • जिल्हा
  सांगली
 • तालुका
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  30/11/1999
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  30/11/1999