कोलते विकास बाबुराव

महसूल कर्मचारी

सध्याची पदस्थापना

Senior Clerk

इमेल आयडी

rati.ridhi@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  29/07/1973
 • शैक्षणिक अहर्ता
  Bsc 1
 • मूळ जिल्हा
  कोल्हापूर
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  पुणे
 • जिल्हा
  कोल्हापूर
 • तालुका
  गडहिंगलज
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  01/08/1997
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  01/08/1997