शेख अकिल अब्दुलमजीद

महसूल कर्मचारी

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार कार्यालय भुदरगड

इमेल आयडी

dokayliti9494@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  10/06/1983
 • शैक्षणिक अहर्ता
  Hsc
 • मूळ जिल्हा
  कोल्हापूर
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  पुणे
 • जिल्हा
  कोल्हापूर
 • तालुका
  भुदरगड
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  25/08/2008
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  25/08/2008