झाल्टे गिरीश रमेशराव

महसूल कर्मचारी

सध्याची पदस्थापना

talathi

इमेल आयडी

etalathi@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  26/10/1983
 • शैक्षणिक अहर्ता
  B.C.A.
 • मूळ जिल्हा
  नांदेड
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  औरंगाबाद
 • जिल्हा
  औरंगाबाद
 • तालुका
  सोयगाव
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  03/01/2005
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  27/06/2013