भोजने योगेश विठ्ठल

तलाठी

सध्याची पदस्थापना

talathi

इमेल आयडी

ybhojane72@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  07/05/1975
 • शैक्षणिक अहर्ता
  b.com
 • मूळ जिल्हा
  ठाणे
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  कोंकण
 • जिल्हा
  ठाणे
 • तालुका
  भिवंडी
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  16/06/2001
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  16/06/2001