ऋतुराज सागवे

महसूल कर्मचारी

सध्याची पदस्थापना

talati

इमेल आयडी

rsagave@yahoo.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  06/02/1986
 • शैक्षणिक अहर्ता
  M.A
 • मूळ जिल्हा
  लातूर
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  अमरावती
 • जिल्हा
  अमरावती
 • तालुका
  मोर्शी
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  01/06/2009
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  01/06/2009