योगेंद्र जयंत

नायब तहसीलदार

सध्याची पदस्थापना

Naib Tahsildar Revenue Branch Divisional Commissioner Office Nashik

इमेल आयडी

saidyogendra@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  21/02/1960
 • शैक्षणिक अहर्ता
  B.Com
 • मूळ जिल्हा
  नाशिक
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  नाशिक
 • जिल्हा
  नाशिक
 • तालुका
  नाशिक
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  19/09/1978
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  31/07/2007