सांगळे वसंत अशोकराव

महसूल कर्मचारी

सध्याची पदस्थापना

Ak

इमेल आयडी

sangletannmay@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  05/06/1978
 • शैक्षणिक अहर्ता
  BA
 • मूळ जिल्हा
  बीड
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  कोंकण
 • जिल्हा
  रायगड
 • तालुका
  श्रीवर्धन
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  18/04/1998
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  10/06/2008