मिलिंद शंकरराव इंगळे

महसूल कर्मचारी

सध्याची पदस्थापना

junior clerk

इमेल आयडी

msingle@live.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  17/12/1987
 • शैक्षणिक अहर्ता
  B.COM, LL.B
 • मूळ जिल्हा
  अकोला
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  अमरावती
 • जिल्हा
  अकोला
 • तालुका
  अकोला
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  13/06/2012
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक