गांगुर्डे रविकिरण दिलीप

महसूल कर्मचारी

सध्याची पदस्थापना

तलाठी

इमेल आयडी

ravikirandp@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  19/06/1985
 • शैक्षणिक अहर्ता
  B.Com
 • मूळ जिल्हा
  नंदुरबार
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  नाशिक
 • जिल्हा
  नंदुरबार
 • तालुका
  नंदुरबार
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  01/06/2012
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  01/06/2012