नांद्रे जितेंद्र अशोकराव

महसूल कर्मचारी

सध्याची पदस्थापना

तलाठी

इमेल आयडी

jitunandre01@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  28/01/1979
 • शैक्षणिक अहर्ता
  D.E.E.,M.A.
 • मूळ जिल्हा
  धुळे
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  नाशिक
 • जिल्हा
  नंदुरबार
 • तालुका
  नंदुरबार
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  05/10/2007
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  05/10/2007