पाटील स्वाती मारुती

तहसीलदार

सध्याची पदस्थापना

Tahsildar

इमेल आयडी

patilsm9@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  09/05/1983
 • शैक्षणिक अहर्ता
  MSc(Agri)
 • मूळ जिल्हा
  सातारा
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  कोंकण
 • जिल्हा
  मुंबई उपनगरीय जिल्हा
 • तालुका
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  26/05/2010
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  15/12/2021