पवार विकास अण्णासाहेब

महसूल कर्मचारी

सध्याची पदस्थापना

A. K.

इमेल आयडी

vikas_21121973@yahoo.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  21/12/1973
 • शैक्षणिक अहर्ता
  B. Sc
 • मूळ जिल्हा
  बीड
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  कोंकण
 • जिल्हा
  रायगड
 • तालुका
  अलिबाग
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  10/12/1998
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  10/12/1998