प्रवीण आबाजी लोकरे

नायब तहसीलदार

सध्याची पदस्थापना

RNT(KUDAL)

इमेल आयडी

pravinlokaremur@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  04/02/1985
 • शैक्षणिक अहर्ता
  M.A.D.Ed.
 • मूळ जिल्हा
  कोल्हापूर
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  कोंकण
 • जिल्हा
  सिंधुदुर्ग
 • तालुका
  कुडाळ
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  23/06/2010
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  23/06/2010