अभिजित भाऊसाहेब देशमुख

नायब तहसीलदार

सध्याची पदस्थापना

Resid. Naib Tahsildar

इमेल आयडी

deshmukhabhi999@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  03/01/1982
 • शैक्षणिक अहर्ता
  MSc.Agri
 • मूळ जिल्हा
  सातारा
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  कोंकण
 • जिल्हा
  ठाणे
 • तालुका
  कल्याण
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  31/05/2010
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  31/05/2010