अभिजीत खराटे

महसूल कर्मचारी

सध्याची पदस्थापना

clerk

इमेल आयडी

abhi823747@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  01/03/1984
 • शैक्षणिक अहर्ता
  b.animation
 • मूळ जिल्हा
  उस्मानाबाद
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
 • जिल्हा
  उस्मानाबाद
 • तालुका
  कळंब
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  11/03/2011
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  11/03/2011