श्री.विजय जोशी

उप जिल्हाधिकारी

इमेल आयडी

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  26/05/1969
 • शैक्षणिक अहर्ता
 • मूळ जिल्हा
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  कोंकण
 • जिल्हा
  सिंधुदुर्ग
 • तालुका
  सावंतवाडी
 • सेवा प्रवेश दिनांक
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक