श्री. मिलिंद कुलकर्णी

नायब तहसीलदार

इमेल आयडी

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  24/11/1981
 • शैक्षणिक अहर्ता
  बी.एच.एम.एस.
 • मूळ जिल्हा
  अहमदनगर
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  नाशिक
 • जिल्हा
  नाशिक
 • तालुका
  त्रिंबकेश्वर
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  17/06/2010
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  01/08/2011