श्रीमती.माधवी सरदेशमुख

उप जिल्हाधिकारी

इमेल आयडी

sardeshmukh.madhavi@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  15/01/1971
 • शैक्षणिक अहर्ता
  एम.एस्सी. अग्री
 • मूळ जिल्हा
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  कोंकण
 • जिल्हा
  ठाणे
 • तालुका
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  14/07/2011
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  14/07/2011