jadhav vijaya

उप जिल्हाधिकारी

सध्याची पदस्थापना

special land aquisition officer DRP bandra

इमेल आयडी

vijayamaneslao@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  26/09/1972
 • शैक्षणिक अहर्ता
  M.sc. chemistry
 • मूळ जिल्हा
  सोलापूर
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  कोंकण
 • जिल्हा
  मुंबई उपनगरीय जिल्हा
 • तालुका
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  21/11/2001
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  16/08/2012