डॉ.पद्मश्री बैनाडे

उप जिल्हाधिकारी

इमेल आयडी

drpadmashri25@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  25/11/2000
 • शैक्षणिक अहर्ता
  Bams
 • मूळ जिल्हा
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  कोंकण
 • जिल्हा
  मुंबई उपनगरीय जिल्हा
 • तालुका
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  06/03/2009
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  06/03/2009