श्रीमती पल्लवी घाटगे (सोळंके )

तहसीलदार

इमेल आयडी

ghatage.pallavi@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  28/05/1977
 • शैक्षणिक अहर्ता
  Bsc MBA
 • मूळ जिल्हा
  पुणे
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  पुणे
 • जिल्हा
  पुणे
 • तालुका
  पुणे
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  03/12/2001
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  01/06/2009