श्री.निवास ढाणे

नायब तहसीलदार

इमेल आयडी

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  05/12/1968
 • शैक्षणिक अहर्ता
 • मूळ जिल्हा
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  पुणे
 • जिल्हा
  सातारा
 • तालुका
  कोरेगाव
 • सेवा प्रवेश दिनांक
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  28/07/2009