डॉ.मोहन नळदकर

उप जिल्हाधिकारी

सध्याची पदस्थापना

sdo pen dist raigad

इमेल आयडी

naladkarmohan@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  10/02/1977
 • शैक्षणिक अहर्ता
  बी.ए.एम.एस.
 • मूळ जिल्हा
  नांदेड
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  कोंकण
 • जिल्हा
  रायगड
 • तालुका
  पेण
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  21/11/2002
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  21/11/2002