श्री.आर.टी. शिंदे

उप जिल्हाधिकारी

सध्याची पदस्थापना

उप आयुक्त, मनपा, पुणे

इमेल आयडी

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  01/06/1966
 • शैक्षणिक अहर्ता
  बी.एस्सी.अग्री.
 • मूळ जिल्हा
  सांगली
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  प्रतिनियुक्ती
 • जिल्हा
 • तालुका
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  29/01/1991
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  26/11/1997