श्री.हिम्मत खराडे

उप जिल्हाधिकारी

इमेल आयडी

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  06/08/1972
 • शैक्षणिक अहर्ता
  एम.एस.सी.
 • मूळ जिल्हा
  सांगली
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  पुणे
 • जिल्हा
  सांगली
 • तालुका
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  05/12/2001
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  30/08/2012