श्री. निलप्रसाद ना. चव्हाण

तहसीलदार

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार,बारामती

इमेल आयडी

cnilprasad@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  25/06/1975
 • शैक्षणिक अहर्ता
  B.Sc.Agri M.B.A. (H.R.)
 • मूळ जिल्हा
  सांगली
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  पुणे
 • जिल्हा
  पुणे
 • तालुका
  बारामती
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  15/01/2003
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  04/06/2010