श्रीमती गीतांजली संदेश शिर्के

तहसीलदार

सध्याची पदस्थापना

tahasildar resettlement

इमेल आयडी

geetanjali18shirke@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  18/10/1976
 • शैक्षणिक अहर्ता
  BSc
 • मूळ जिल्हा
  सोलापूर
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  पुणे
 • जिल्हा
  पुणे
 • तालुका
  पुणे
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  05/12/2001
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  28/02/2009