श्री.अजय घोळवे

नायब तहसीलदार

सध्याची पदस्थापना

Tenancy NT collectorate raigad

इमेल आयडी

ajaygholave@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  02/04/1981
 • शैक्षणिक अहर्ता
  b.e.mech wce
 • मूळ जिल्हा
  सोलापूर
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  कोंकण
 • जिल्हा
  रायगड
 • तालुका
  अलिबाग
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  12/11/2007
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  12/11/2007