श्री. के.टी. कडलग

तहसीलदार

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार, यावल

इमेल आयडी

ktkadlag@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  03/04/1971
 • शैक्षणिक अहर्ता
  M.Tech (Agri Engg)
 • मूळ जिल्हा
  अहमदनगर
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  नाशिक
 • जिल्हा
  जळगाव
 • तालुका
  यावल
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  26/11/2001
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  10/11/2008