श्रीमती.गीतांजली बावीस्कर

उप जिल्हाधिकारी

इमेल आयडी

geetabaviskar@yahoo.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  09/12/1975
 • शैक्षणिक अहर्ता
  बी.ए.डी.एल.एल. & एल.डब्लू.
 • मूळ जिल्हा
  जळगाव
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  नाशिक
 • जिल्हा
  नाशिक
 • तालुका
  नाशिक
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  10/11/1998
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  10/11/1998