श्री.निलेश जाधव

उप जिल्हाधिकारी

इमेल आयडी

dcrrevenunsk@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  01/07/1974
 • शैक्षणिक अहर्ता
  बी.एस.सी. अग्री
 • मूळ जिल्हा
  पुणे
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  नाशिक
 • जिल्हा
  नाशिक
 • तालुका
  नाशिक
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  21/11/2008
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  08/12/2008