श्रीमती.सावंत प्रज्ञा कृष्णकांत

तहसीलदार

सध्याची पदस्थापना

Tahsildar (General) Divisional Commissioner Office Konkan

इमेल आयडी

panna577@yahoo.co.in

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  05/12/1977
 • शैक्षणिक अहर्ता
  B.Com
 • मूळ जिल्हा
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  कोंकण
 • जिल्हा
  ठाणे
 • तालुका
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  06/12/2002
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  06/12/2002