श्री.पी.एम. गड्डम

नायब तहसीलदार

इमेल आयडी

prashantgaddam.pg@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  09/12/1968
 • शैक्षणिक अहर्ता
  B.com
 • मूळ जिल्हा
  नागपूर
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  नागपूर
 • जिल्हा
  नागपूर
 • तालुका
  नागपूर शहर
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  26/02/1990
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  12/10/2012