श्री.नारायण ठाकरे

तहसीलदार

सध्याची पदस्थापना

अप्पर तहसिलदार नागपूर

इमेल आयडी

narayanmthakre@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  26/05/1975
 • शैक्षणिक अहर्ता
  १२ वी
 • मूळ जिल्हा
  वर्धा
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  नागपूर
 • जिल्हा
  नागपूर
 • तालुका
  नागपूर शहर
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  09/04/1999
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  21/08/2008