श्री. विकास पाटील

तहसीलदार

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार, सावंतवाडी

इमेल आयडी

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  19/03/1973
 • शैक्षणिक अहर्ता
 • मूळ जिल्हा
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  कोंकण
 • जिल्हा
  सिंधुदुर्ग
 • तालुका
  सावंतवाडी
 • सेवा प्रवेश दिनांक
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक