श्री. घनश्याम भूगावकर

उप जिल्हाधिकारी

सध्याची पदस्थापना

उपविभागीय अधिकारी, वरोरा

इमेल आयडी

ghbhugaonkar@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  15/01/1969
 • शैक्षणिक अहर्ता
  BE Mechanical
 • मूळ जिल्हा
  नागपूर
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  नागपूर
 • जिल्हा
  चंद्रपूर
 • तालुका
  वरोरा
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  30/10/1995
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  21/11/2001