श्री.अजय पाटणे

तहसीलदार

सध्याची पदस्थापना

purchace officer , raigad

इमेल आयडी

ajaypatne@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  28/08/1976
 • शैक्षणिक अहर्ता
  bsc.electronics
 • मूळ जिल्हा
  अमरावती
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  कोंकण
 • जिल्हा
  रायगड
 • तालुका
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  21/11/2002
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  21/07/2011