श्री.जे.आर. गिरासे

तहसीलदार

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार, कर्जत

इमेल आयडी

jagatg202@gmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  01/06/1974
 • शैक्षणिक अहर्ता
  बी.ए.
 • मूळ जिल्हा
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  कोंकण
 • जिल्हा
  रायगड
 • तालुका
  कर्जत
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  21/11/2001
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  03/12/2002