अहवाल व पुस्तके

अ.क्र. मुख्य विषय विवरण माहिती/संदर्भ अपलोडकर्ते फाईल
1 Maharashtra Manual of Office Records 20230623 Administrator


2 डॉ संजय कुंडेटकर यांचे लेख/पुस्तके गाव नमुना एक - क (सुधारित) कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


3 डॉ संजय कुंडेटकर यांचे लेख/पुस्तके मुस्लिम उत्तराधिकार नियम कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


4 डॉ संजय कुंडेटकर यांचे लेख/पुस्तके पोलीस ठाणे तपासणी नमुना कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


5 डॉ संजय कुंडेटकर यांचे लेख/पुस्तके मृत्युपूर्व जबाब PPT कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


6 डॉ संजय कुंडेटकर यांचे लेख/पुस्तके तालुका जमाबंदी कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


7 डॉ संजय कुंडेटकर यांचे लेख/पुस्तके तालुका नमुने- महसुली नोंदवह्या कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


8 डॉ संजय कुंडेटकर यांचे लेख/पुस्तके अविवाहित हिंदू खातेदाराचे वारस कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


9 डॉ संजय कुंडेटकर यांचे लेख/पुस्तके महाराष्‍ट्र कुळ वहिवाट कायदा, महत्‍वाच्‍या तरतुदी कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


10 डॉ संजय कुंडेटकर यांचे लेख/पुस्तके मुस्लिम वारसा कायदा PPT कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


11 डॉ संजय कुंडेटकर यांचे लेख/पुस्तके हिंदू उत्तराधिकार (सुधारणा) कायदा, २००५ अन्‍वये झालेले बदल Amended Succession Act 2005 कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


12 डॉ संजय कुंडेटकर यांचे लेख/पुस्तके मदतमाश-खिदमतमाश इनाम कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


13 डॉ संजय कुंडेटकर यांचे लेख/पुस्तके माहितीचा अधिकार-महत्‍वाच्‍या तरतुदी... कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


14 डॉ संजय कुंडेटकर यांचे लेख/पुस्तके महत्‍वाचे न्‍यायालयीन निर्णय-निकाल कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


15 डॉ संजय कुंडेटकर यांचे लेख/पुस्तके मालक झालेल्‍या कुळाच्‍या शेतजमिनीची विक्री कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


16 डॉ संजय कुंडेटकर यांचे लेख/पुस्तके अर्धन्‍यायीक प्रकरणे-निकालपत्र आणि समज कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


17 डॉ संजय कुंडेटकर यांचे लेख/पुस्तके वारस प्रमाणपत्र आणि उत्तराधिकार प्रमाणपत्र कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


18 डॉ संजय कुंडेटकर यांचे लेख/पुस्तके राजशिष्‍टाचार- PROTOCOL कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


19 डॉ संजय कुंडेटकर यांचे लेख/पुस्तके अकृषिक आकारणीत सूट मिळालेल्या जमिनी कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


20 डॉ संजय कुंडेटकर यांचे लेख/पुस्तके तलाठी दप्‍तरातील गाव नमुने १ ते २१ कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


अ.क्र. मुख्य विषय विवरण माहिती/संदर्भ अपलोडकर्ते फाईल

This page was generated in 0.01 seconds.