कायदे व नियम

अ.क्र. वर्ष मुख्य विषय विवरण माहिती/संदर्भ अपलोडकर्ते फाईल
1 2022 गाव नमुना एक - क (सुधारित) कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


2 2022 मुस्लिम उत्तराधिकार नियम कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


3 2022 पोलीस ठाणे तपासणी नमुना कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


4 2022 मृत्युपूर्व जबाब PPT कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


5 2022 तालुका जमाबंदी कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


6 2022 तालुका नमुने- महसुली नोंदवह्या कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


7 2022 अविवाहित हिंदू खातेदाराचे वारस कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


8 2022 महाराष्‍ट्र कुळ वहिवाट कायदा, महत्‍वाच्‍या तरतुदी कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


9 2022 मुस्लिम वारसा कायदा PPT कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


10 2022 हिंदू उत्तराधिकार (सुधारणा) कायदा, २००५ अन्‍वये झालेले बदल Amended Succession Act 2005 कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


11 2022 31 मदतमाश-खिदमतमाश इनाम कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


12 2022 12 माहितीचा अधिकार-महत्‍वाच्‍या तरतुदी... कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


13 2022 15 महत्‍वाचे न्‍यायालयीन निर्णय-निकाल कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


14 2022 31 मालक झालेल्‍या कुळाच्‍या शेतजमिनीची विक्री कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


15 2022 31 अर्धन्‍यायीक प्रकरणे-निकालपत्र आणि समज कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


16 2022 31 वारस प्रमाणपत्र आणि उत्तराधिकार प्रमाणपत्र कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


17 2022 31 राजशिष्‍टाचार- PROTOCOL कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


18 2022 8 अकृषिक आकारणीत सूट मिळालेल्या जमिनी कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


19 2022 31 तलाठी दप्‍तरातील गाव नमुने १ ते २१ कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


20 2022 31 . एक्सह्‍युमेशन-फौ.प्र.सं., कलम १७६(३) कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


अ.क्र. वर्ष मुख्य विषय विवरण माहिती/संदर्भ अपलोडकर्ते फाईल

This page was generated in 0.03 seconds.